120V 3KV Photocontrol w/ Threaded Stem - Stationary

120V 3KV Photocontrol w/ Threaded Stem - Stationary

Regular price $19.95 Sale

120V 3KV Photocontrol w/ 1/2" threaded stem. Stationary style.