120V Photocontrol w/ Threaded Stem - Swivel

120V Photocontrol w/ Threaded Stem - Swivel

Regular price $12.00 Sale

120V Photocontrol w/ 1/2" treaded stem. Swivel style.